Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Zasady odwiedzin

Dom Pomocy Społecznej „Magnolia” w Głogowie ul. Neptuna  22/24

Zasady odwiedzin mieszkańców
Domu Pomocy Społecznej „Magnolia”
w Głogowie.

 1. Odwiedziny mogą się odbyć za zgodą mieszkańca lub osoby, która go reprezentuje.
 2. Odwiedzający zgłasza się do pracownika będącego w recepcji lub do gabinetu doraźnej pomocy medycznej – parter pok. nr 13.
 3. Odwiedziny są odnotowywane w zeszycie odwiedzin, który znajduje się w recepcji.
 4. Odwiedziny odbywają się w pokoju mieszkańca, pokoju gościnnym lub na zewnątrz budynku.
 5. Odwiedzający może zabrać mieszkańca na spacer poza teren Domu, jednakże o takim fakcie należy poinformować pracowników Domu ( pracownika socjalnego, pracownika recepcji lub pielęgniarkę).
 6. Odwiedziny odbywają się codziennie w godzinach od 900 do 1900.
 7. Liczba osób odwiedzających jest dowolna, jednakże uzależniona od stanu zdrowia i samopoczucia mieszkańca.
 8. W sytuacji, gdy odwiedziny odbywają się w pokoju, gdzie przebywa inny mieszkaniec, a zachodzi taka konieczność osoby odwiedzające są zobowiązane opuścić pokój, aż do chwili ustania zaistniałej przyczyny np. nagłe pogorszenie stanu zdrowia współmieszkańca.
 9. Nie zezwala się na odwiedziny w Domu osób przybyłych w stanie nietrzeźwym. Na teren Domu nie wolno wnosić alkoholu.
 10.  Za zniszczenia i usterki, które zostaną dokonane podczas odwiedzin i powstałymi z tego powodu kosztami naprawy lub zakupu obciąża się osobę, która tego dokonała.
 11. Nie zezwala się na dokonywanie jakichkolwiek zmian, montażu czy napraw sprzętu znajdującego się w mieszkaniu osoby odwiedzanej, w szczególności instalacji elektrycznej, ciepłej lub zimnej wody, itp.
 12.  Zabrania się dokonywania jakichkolwiek zmian w pokojach mieszkańców w zakresie umeblowania, sprzętu itp. bez zgody Kierownika DOT
  lub Koordynatora zespołu.
 13.  Odwiedzający mogą przynosić mieszkańcom żywność (słodycze, owoce itp.), odzież.

Wszelkie dostarczone przez odwiedzających artykuły żywnościowe, rzeczy, sprzęt bądź elementy wyposażenia winny być zgłoszone Koordynatorowi lub Opiekunowi, a następnie wpisane w zeszyt ewidencji w obecności stron i potwierdzone podpisem osoby przyjmującej i przekazującej.
W przypadku artykułów spożywczych należy uwzględnić dietę, stan zdrowia oraz sposób odżywiania mieszkańca. W przypadku rzeczy trwałych i wartościowych przynoszonych lub wynoszonych z Domu o zaistniałym fakcie również należy powiadomić pracownika socjalnego lub w godzinach popołudniowych oraz dniach wolnych pielęgniarkę dyżurującą. W przypadku dostarczania leków lub innych środków farmakologicznych, medycznych itp. należy obowiązkowo poinformować pielęgniarkę dyżurującą.

 1.  Obecni na zmianie pracownicy mają obowiązek zwrócić uwagę na to, aby odwiedziny przebiegały w spokojnej i miłej atmosferze.
 2.  W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości należy skontaktować się z osobą koordynującą zespołem w godz. 700-1500.

 

Nasza placówka

Kalendarz

Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
Sb
Nd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Imieniny