Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Domu Pomocy Społecznej "MAGNOLIA" w Głogowie

 

Dom Pomocy Społecznej "MAGNOLIA" w Głogowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Domu Pomocy Społecznej "MAGNOLIA" w Głogowie.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

 

 

Status pod względem zgodności z ustawą

 

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

 

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Dorota Mikołajek-Zjawińska
 • E-mail: sekretariat@dps.glogow.pl
 • Telefon: 76 833 88 09

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

 

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Domu Pomocy Społecznej "MAGNOLIA" w Głogowie
 • Adres: 67-200 Głogów, ul. Neptuna 22/24
 • E-mail: sekretariat@dps.glogow.pl
 • Telefon: 76 833 88 09

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

 

 

Dostępność architektoniczna i informacyjno-komunikacyjna

 

Budynek przy ul. Neptuna 22/24

 1. przestrzenie komunikacyjne budynków wolne od barier poziomych i pionowych (komunikacja pozioma - korytarze na jednym poziomie, komunikacja pionowa – winda),
 2. instalacja urządzeń lub zastosowanie środków technicznych i rozwiązań architektonicznych w budynku, które umożliwiają dostęp do wszystkich pomieszczeń – rampy podjazdowe, winda,
 3. zapewnienie informacji na temat rozkładu pomieszczeń w budynku - tablice informacyjne, pomieszczenia oznaczone numerami, osoba nadzorująca (pracownik na portierni oraz koordynatorzy pięter),
 4. w budynku na wszystkich piętrach znajdują się toalety przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami,
 5. w pobliżu głównego wejścia do budynku znajdują się wyznaczone miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami,
 6. zapewnienie wstępu do budynku osobie korzystającej z psa asystującego,
 7. zapewnienie osobom ze szczególnymi potrzebami możliwości ewakuacji lub ich uratowania w inny sposób - komunikaty dźwiękowe i świetlne, oznaczenia dróg ewakuacyjnych, szkolenia i instrukcje dla osób funkcyjnych z zakresu ochrony przeciwpożarowej i zasad postępowania na wypadek ewakuacji,
 8. w pobliżu budynku DPS znajdują się przystanki komunikacji miejskiej dla linii nr 0,6,7,8.

 

Budynek przy ul. Norwida 3

 1. przestrzenie komunikacyjne budynków wolne od barier poziomych i pionowych (komunikacja pozioma - korytarze na jednym poziomie, komunikacja pionowa – platforma dla niepełnosprawnych),
 2. instalacja urządzeń lub zastosowanie środków technicznych i rozwiązań architektonicznych w budynku, które umożliwiają dostęp do wszystkich pomieszczeń – rampy podjazdowe, platforma dla niepełnosprawnych,
 3. w budynku znajdują się toalety przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami
 4. w pobliżu wejścia do budynku (od strony ul. Śniadeckich) znajdują się miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami,
 5. zapewnienie wstępu do budynku osobie korzystającej z psa asystującego,
 6. zapewnienie osobom ze szczególnymi potrzebami możliwości ewakuacji lub ich uratowania w inny sposób - komunikaty dźwiękowe, oznaczenia dróg ewakuacyjnych, szkolenia i instrukcje dla osób funkcyjnych z zakresu ochrony przeciwpożarowej i zasad postępowania na wypadek ewakuacji,
 7. w pobliżu budynku DPS znajduje się przystanek komunikacji miejskiej dla linii autobusowej nr 0

Nasza placówka

Kalendarz

Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
Sb
Nd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Imieniny