Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Informacja o placówce

  Widok frontu placówki

 

Misja Domu

Podstawowym celem działalności Filii Domu Pomocy Społecznej
dla Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie jest zapewnienie całodobowej opieki
dla chłopców i mężczyzn z różnym stopniem niepełnosprawności intelektualnej w wieku od 3 lat.

Działalność Domu

 Filia Domu Pomocy Społecznej dla Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie prowadzi działalność
w oparciu o obowiązujące standardy, które wskazane są rozporządzeniem w sprawie domów pomocy społecznej, adresatami których są mieszkańcy Domu. Dom funkcjonuje w oparciu o indywidualne plany wsparcia mieszkańca domu, opracowane z jego udziałem, jeżeli udział ten jest możliwy ze względu na stan zdrowia i gotowość uczestnictwa w nim mieszkańca.

Liczba miejsc 28.

Dom świadczy usługi:

​1. Usługi bytowe

Miejsce zamieszkania.

 • budynek i jego otoczenie nie mają barier architektonicznych,
 • budynek jest wyposażony w system przyzywano – alarmowy i system alarmu przeciwpożarowego,
 • do dyspozycji mieszkańca są pokoje dwuosobowe, trzyosobowe,
 • mieszkańcy mają dostęp do pokoju dziennego pobytu oraz jadalni.

W budynku znajdują się również:

 • gabinet medycznej pomocy doraźnej,
 • pomieszczenie do terapii zajęciowej i rehabilitacji,
 • pokój gościnny,
 • klasy szkolne,
 • sala zabaw,
 • sala Doświadczania Świata.

2. Usługi opiekuńcze.

Mieszkańcy pozostają pod stałą opieką lekarzy rodzinnych i specjalistów. Wizyty lekarskie odbywają się doraźnie na każde wezwanie. Wizyty realizowane są na zasadach ogólnych wynikających z powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego.

Dla zapewnienia należytej całodobowej opieki i pielęgnacji mieszkańców Dom zatrudnia:

 •  pielęgniarki,
 • opiekunów,
 •  pokojowe.

3. Usługi wspomagające polegające na:

 •  udział w terapii zajęciowej – terapia zajęciowa stanowi dla mieszkańców sposób na spędzenie czasu przy wykorzystaniu ich możliwości, talentów i chęci. W jej ramach przeprowadza się szereg metod i form pracy ( elementy twórczości artystycznej, muzykoterapii, zabawy ruchowe, ćwiczenia relaksacyjne, biblioterapia, aeroterapia, udział w wycieczkach i imprezach integracyjnych).
 •  umożliwienie zaspokojenia potrzeb religijnych,
 •  utrzymywanie i rozwijanie kontaktu z rodziną i społecznością lokalną.

4. Potrzeby edukacyjne.

 • uczestnictwo w zajęciach rewalidacyjno – wychowawczych na terenie Domu,
 • naukę i wychowanie przez doświadczenie życiowe,
 • dowóz do szkoły o profilu specjalnym.

5. Zajęcia społeczne.

 • wyrabianie zaradności osobistej,
 • pobudzanie aktywności społecznej,
 • wyrabianie umiejętności samodzielnego wypełniania ról społecznych.

6. Pomoc psychologa.

Dom zatrudnia psychologa, którego zadaniem jest objęcie pomocą i terapią psychologiczną wymagających tego wychowanków.

7. Rehabilitacja ruchowa.

 Rehabilitacja ruchowa prowadzona jest przez technika fizjoterapii na podstawie zaleceń lekarza rehabilitanta. Ćwiczenia odbywają się z wykorzystaniem sprzętu dostępnego:

- w sali do masażu,

- sali do usprawnienia ruchowego,

- w sali do rehabilitacji.

8. Praca socjalna.

Pracownik socjalny wspiera i pomaga wychowankom we wszystkich czynnościach i sprawach dotyczących ich życia codziennego, począwszy od momentu przybycia do naszego Domu. Realizacja zadań odbywa się wg. potrzeb mieszkańca. Pracownik socjalny udziela wskazówek i pomocy w zakresie rozwiązywania spraw życiowych.

 

 

 

 

 

 

 

 

Nasza placówka

Kalendarz

Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
Sb
Nd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Imieniny